DİPOSmobile ilk kurulum nasıl yapılır?

 
iPad, iPhone ve iPod cihaz?n?za D?POSmobile uygulamas?n? yüklemek için cihaz?n?zdan do?rudan ula??lan bir yaz?l?m da??t?m platformu olan AppStore üzerinden cihaz?n?za indirerek kullanmaya ba?layabilirsiniz. Bu i?lem s?ras? ile ?u ?ekilde yap?l?r.

  • Kablosuz internet Wi-Fi  a?? ya da hücresel veri a?? WWAN  ( 3G, E (Edge) veya (Gprs) )  ile Internet’e ba?lanabilirli?inizi sa?lay?n?z
  • Ana Ekrandan App Store  simgesine dokununuz.
  • Ekran?n alt?ndaki tercihlerden Search ( Ara ) dü?mesine dokunun.
  • Ekran?n üst bölümünde gelen arama alan?na dokunup, “D?POSmobile” aramas? yap?n.
  • Arama sonuçlar?nda cihaz?n?za uygun olan versiyonu seçerek DiposMobile simgesine bir kez dokunun.
  • Yeni gelen ekran?n sa? üst bölümünde bulunan “ÜCRETS?Z” (FREE) dü?mesine bir kez dokunun, dü?me 
    YÜKLE” (INSTALL) olarak kendili?inden de?i?ecektir,   “YÜKLE” (INSTALL) dü?mesine tekrar dokundu?unuzda Store Hesab?n?z ile giri? yapman?z? isteyecektir.
  • Giri? i?lemini ba?ar? ile tamamlad???n?z takdirde kurulum i?lemi otomatik olarak tamamlanacak ve cihaz?n?z?n ana akran?n?zda “D?POSmobile“ simgesi belirecektir.

 Michael Thomas Womens Jersey