Dipos Mobile III ilk kurulum nasıl yapılır?

iPad, iPhone ve iPod cihaz?n?za D?POSmobile uygulamas?n? yüklemek için cihaz?n?zdan do?rudan ula??lan bir yaz?l?m da??t?m platformu olan AppStore üzerinden cihaz?n?za indirerek kullanmaya ba?layabilirsiniz. Bu i?lem s?ras? ile ?u ?ekilde yap?l?r.

  • Kablosuz internet Wi-Fi  a?? ya da hücresel veri a?? WWAN  ( 3G,E (Edge) veya (Gprs) )  ile Internet’e ba?lanabilirli?inizi sa?lay?n?z
  • Ana Ekrandan App Store  simgesine dokununuz.
  • Ekran?n alt?ndaki tercihlerden Search ( Ara ) dü?mesine dokunun.
  • Ekran?n üst bölümünde gelen arama alan?na dokunup, “dipos mobile III” aramas? yap?n.
  • Arama sonuçlar?nda cihaz?n?za uygun olan versiyonu seçerek Dipos Mobile simgesine bir kez dokunun.
  • Yeni gelen ekran?n sa? üst bölümünde bulunan “?ND?R  dü?mesine dokundu?unuzda Store Hesab?n?z ile giri? yapman?z? isteyecektir.
  • Giri? i?lemini ba?ar? ile tamamlad???n?z takdirde kurulum i?lemi otomatik olarak tamamlanacak ve cihaz?n?z?n ana akran?n?zda “Dipos Mobile III“ simgesi belirecektir.
  • Simgeye dokundu?unuzda uygulama aç?lacak ve sizden kullan?c? bilgilerinizi girmenizi isteyecektir.

Not: Gaz Da??t?m ?irketi kullan?c?lar? giri? yapt?ktan sonra bir kereye mahsus menüden Ayarlar > Listeler’e girerek “Listeleri Güncelle” i?lemini yap?lmas? gerekmektedir. Karl-Anthony Towns Womens Jersey