Android Cihazlara DİPOSmobile Nasıl Kurulur?

 
Android i?letim sistemi yüklü  (2.2 ve üzeri) tablet ve telefonlar?n?za D?POSmobile uygulamas?n? Google Play’den cihaz?n?za kolayca indirip yükleyebilirsiniz; Bunun için a?a??daki ad?mlar? uygulaman?z yeterlidir.

  • Cihaz?n?z?n kablosuz internet Wi-Fi  a??na ya da hücresel veri a?? WWAN  ( 3G, E (Edge) veya (Gprs) )  ile Internet’e ba?lanabilirli?ini sa?lay?n?z.
  • Cihaz?n?zda yüklü  Google Play – eski ad?yla Android Market  simgesine dokununuz.
  • Google Play’den  arama bölümüne girilip  “D?POSmobile” aramas? yap?n?z.
  • Arama sonuçlar?ndan DiposMobile simgesine bir kez dokununuz.
  • Yeni gelen ekrandan  “YÜKLE” (INSTALL) dü?mesine dokununuz.
  • Uygulama yüklenmeden önce sizden onay isteyecektir.
  • Tamam dü?mesine bast???n?zda kurulum i?lemi otomatik olarak ba?lat?lacak ve kurulum tamamland???nda cihaz?n?z?n ana akran?n?zda “D?POSmobileHD“ simgesi belirecektir.
  • D?POSmobile simgesine dokunarak uygulamay? çal??t?r?n?z.
  • ?lk çal??t?rmada sizden D?POSmobile+ kullan?c? ad? ve ?ifreniz ile giri? yapman?z? isteyecektir. ( ?ayet eri?im bilgilerinizi bilmiyorsan?z lütfen online teknik destek birimimizle ileti?ime geçiniz yada dipos web sayfas?ndan bilgilerim bölümünden eri?im bilgilerinizi görebilirsiniz)

  Patrick DiMarco Authentic Jersey