ZetaCAD kullanan Sertifikalı Firmalar için DİPOSmobile+ uygulaması kullanımda…

D?POSmobile+ ile Projeniz ve Projenizi ?lgilendiren Tüm Unsurlar Parmaklar?n?z?n Ucunda

Bir Tekhnelogos ürünü olan D?POS Plus altyap?s?n?, yeni ürünü D?POSmobile+ ile entegrasyonunu sa?layan Tekhnelogos, tüm i?lerinizi parmaklar?n?z?n ucuna ta??yor.

Bu yeni teknoloji sayesinde, yeni nesil mobil ileti?im teknolojisi 3G’nin sundu?u daha h?zl? ve daha ucuz internet ba?lant?s? ile ak?ll? telefonlar?n?zdan projelerinizin anl?k durumunu online olarak takip edip, imalat a?amas?nda ya da sonras?nda projelerine an?nda ula?arak tesisat-proje uygunlu?u kontrollerinizi yap?p mü?teri memnuniyeti hedefli i? ak?? süreçlerini sa?l?kl? ve h?zl? bir ?ekilde takip edebileceksiniz.

D?POSmobile+ teknolojisinin avantajlar? ve kolayl?klar?ndan tüm ZetaCAD kullanan?c?lar? hiçbir ek ücret ödemeden faydalanabilecektir.

 

D?POSmobile+ Ekran Görüntüleri


 

 Eric Reid Jersey


Category:

Leave a comment