Tekhnelogos – GAZDAŞ, DİPOSmobile Dijital Tesisat Kontrol Sistemi 12 Nisan 2012’de Resmen Yürürlüğe Girdi

DIPOSmobile 3G, ABYS entegrasyonlu yeni sürüm iPad versiyonuyla 12 Nisan 2012 tarihinden itibaren GAZDA? Trakya ve GAZDA? Gaziantep bölgelerinde resmen yürürlü?e girdi.

Bu yeni teknoloji sayesinde do?algaz da??t?m firmalar?n?n gaz açma mühendisi yer ve zaman s?n?rlamas? olmadan dokunmatik ekranl? el cihazlar?yla bir projeyle ili?kin tüm evraklar? imzalanm?? bir ?ekilde dijital bir dosya içersinde görüyor, kontrol ediyor, hiçbir bask?ya gerek kalmadan sahada projeyi aç?p tesisat ile uyumlulu?unu kontrol ederek uygunluk bilgisini gaz da??t?m ?irketine an?nda iletebiliyor. Yetkili Firmalar ise projelerinin anl?k durumunu, gaz açma randevusu alabilecek niteli?e sahip olup olmad???n? takip edip  mü?teri memnuniyeti hedefli i? ak?? süreçlerini sa?l?kl? ve h?zl? bir ?ekilde takip edebiliyorlar.

 J.T. Compher Womens Jersey


Category:

Leave a comment