DİPOSmobile+ Firma Versiyonunun Android Sürümü Google Play’de Yayında

Sektörün teknolojik çözüm orta?? olan Tekhnelogos, daha önce Apple(IOS) platformunda yay?nlad??? ve kullan?c?s?ndan büyük be?eni kazanan D?POSmobile+ Firma Versiyonunun Android Sürümünü Google Play platformunda da ÜCRETS?Z olarak kullan?c?s?n?n hizmetine sundu.

Bu yeni teknoloji sayesinde ZetaCAD kullan?c?lar? tüm D?POS operasyonlar?n? 3G’nin sundu?u daha h?zl? ve daha ucuz internet ba?lant?s? ile ?OS veya Android i?letim sistemi yüklü ak?ll? cep telefonlar?ndan yönetebilmektedir.

D?POSmobile+ Firma Versiyonunun Getirdi?i Kolayl?klardan Baz?lar?:

•    Dijital projelerin onay ve red durumlar? yer ve zaman s?n?rlamas? olmadan anl?k olarak takip edilebilir.

•    Dijital gaz açma randevu listelerine günlük olarak ula??labilir.

•    Mü?teri fihristi ile mü?terilerin ileti?im bilgilerine ula??labilir. Canl? harita ve navigasyon uygulamalar? ile adreslerine rota tayin edilebilir.

•    Proje ve tesisat red say?lar? ile firma performans de?erleri takip edilebilir.

•    Dijital proje ar?ivlerinde çevrimiçi arama yap?labilir.

•    D?POS hesap ve güncel kontör bilgileri anl?k olarak görüntülenebilir. Malik Jefferson Womens Jersey


Category:

Leave a comment